TÀI LIỆU VIDEO


STT Tên tài liệu Nước Dạng TL Tác giả Lĩnh vực
1 PHIM VỀ PHÒNG VÀ TRỊ MỘT SỐ BỆNH Ở CÁ KÈO NUÔI Ở BẠC LIÊU (BỆNH NHIỄM KHUẨN, BỆNH TRẮNG ĐUÔI, BỆNH ĐỤC NHỚT) VIỆT NAM Phim BTV Săn bắn, nuôi trồng thủy sản
2 PHIM VỀ MÔ HÌNH NUÔI RẮN MỐI Ở BẾN TRE VIỆT NAM Phim THVL Vật nuôi. Gia súc, gia cầm
3 PHIM VỀ KỸ THUẬT NUÔI RẮN MỐI Ở BẠC LIÊU VIỆT NAM Phim BTV Vật nuôi. Gia súc, gia cầm
4 PHIM VỀ KỸ THUẬT BẢO QUẢN THỦY SẢN SAU THU HOẠCH VIỆT NAM Phim BTV Săn bắn, nuôi trồng thủy sản
5 PHIM VỀ XÂY DỰNG BẢN LÀNG VĂN HÓA YLENG VÂN KIỀU Ở TỈNH QUẢNG BÌNH VIỆT NAM Phim VTV2 Các vấn đề chung. VAC
6 PHIM VỀ XUNG QUANH VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN VÙNG NGUYÊN LIỆU SẮN Ở PHÚ YÊN VIỆT NAM Phim VTV1 Các vấn đề chung. VAC
7 PHIM VỀ XỬ LÝ CHẤT THẢI TỪ AO NUÔI CÁ Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG VIỆT NAM Phim VTV2 Săn bắn, nuôi trồng thủy sản
8 PHIM SỬ DỤNG RƠM RẠ TRONG SẢN XUẤT RAU MẦM VIỆT NAM Phim VTV2 Các vấn đề chung. VAC
9 PHIM SỬ DỤNG PHÂN HỮU CƠ CHO CÂY TRỒNG VIỆT NAM Phim VTV2 Các vấn đề chung. VAC
10 PHIM XÂY DỰNG VÙNG HOA CHẤT LƯỢNG CAO Ở HÀ NỘI (TRỒNG HOA LY LY) VIỆT NAM Phim VTV2 Rau, hoa, cây cảnh
11 PHIM XÂY DỰNG MÔ HÌNH NÔNG NGHIỆP THEO HƯỚNG CÔNG NGHIỆP HÓA HIỆN ĐẠI HÓA VIỆT NAM Phim VTV2 Tiêu chuẩn, vật iệu, an toàn, rung.Hệ thống CAD/CAM, máy điều khiển bằng chương trình số
12 PHIM TUỔI TRẺ THAM GIA BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VIỆT NAM Phim VTV2
13 PHIM TÚI NI LÔNG TỰ PHÂN HỦY VIỆT NAM Phim VTV2 Công nghiệp hoá chất
14 PHIM TRỒNG RAU MUỐNG VIỆT NAM Phim VTV2 Rau, hoa, cây cảnh
15 PHIM TRỒNG RAU GIA VỊ VIỆT NAM Phim VTV2 Rau, hoa, cây cảnh
16 PHIM TRỒNG RAU AN TOÀN Ở TỈNH THỪA THIÊN HUẾ VIỆT NAM Phim VCTV6 Rau, hoa, cây cảnh
17 PHIM TRỒNG LÚA SẠCH TRÊN ĐẤT NUÔI TÔM TẠI BẠC LIỆU VIỆT NAM Phim VTV2 Trồng trọt ngũ cốc, cây màu
18 PHIM TRỒNG CAO SU Ở MIỀN TÂY PHÚ YÊN VIỆT NAM Phim VTV2 Lâm nghiệp, cây ăn quả
19 PHIM TRĨU VÀNG TRÁI CHÍN TỪ VÙNG ĐẤT CẰN CỖI (TRỒNG BƯỞI DIỄN) VIỆT NAM Phim HTV Lâm nghiệp, cây ăn quả
20 PHIM TỔ CHỨC TRỒNG NẤM Ở TỈNH SÓC TRĂNG VIỆT NAM Phim VCTV6 Rau, hoa, cây cảnh
21 PHIM VỀ ĐỘNG ĐẤT VIỆT NAM Phim VTV2
22 PHIM MỘT SỐ SÂU BỆNH HAI BƯỞI THANH TRÀ Ở THỪA THIÊN HUẾ VIỆT NAM Phim VTV2 Lâm nghiệp, cây ăn quả
23 PHIM TIÊM VẮC XIN PHÒNG BỆNH CÚM GIA CẦM VIỆT NAM Phim VCTV6 Vật nuôi. Gia súc, gia cầm
24 PHIM TỈA CÀNH VÀ TÁI TẠO TÁN TRÊN CÂY ĂN TRÁI VIỆT NAM Phim VTV2 Lâm nghiệp, cây ăn quả
25 PHIM DÙNG ONG KÝ SINH DIỆT TRỪ BỌ DỪA Ở THỪA THIÊN HUẾ VIỆT NAM Phim VTV2 Máy móc, thiết bị.Thổ nhưỡng học. Thủy lợi. Cấp thoát nước. Phân bón. Làm đất và thu hoạch
26 PHIM THAO TÁC CẦN LƯU Ý KHI VẮT SỮA DÊ VIỆT NAM Phim VTV2 Vật nuôi. Gia súc, gia cầm
27 PHIM CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT VÀ NUÔI THƯƠNG PHẨM HÀU THÁI BÌNH DƯƠNG PHỤC VỤ XUẤT KHẨU VIỆT NAM Phim VTV2 Săn bắn, nuôi trồng thủy sản
28 PHIM SỢI ĐŨI VÀ SẢN PHẨM TƠ LỤA VIỆT NAM Phim VCTV6 Công nghiệp hoá chất
29 PHIM SẢN XUẤT SỮA BÒ TƯƠI ĐẢM BẢO AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM VIỆT NAM Phim VTV2 Vật nuôi. Gia súc, gia cầm
30 PHIM SẢN XUẤT RAU MẦM AN TOÀN VIỆT NAM Phim VCTV6 Lâm nghiệp, cây ăn quả
31 PHIM SẢN XUẤT RAU AN TOÀN THEO HƯỚNG VIETGAP Ở HÀ TÂY VIỆT NAM Phim VTV2 Lâm nghiệp, cây ăn quả
32 PHIM SẢN XUẤT RAU QUẢ THEO TIÊU CHUẨN GLOBAL GAP VIỆT NAM Phim VTV2 Lâm nghiệp, cây ăn quả
33 PHIM SẢN XUẤT RAU HỮU CƠ VIỆT NAM Phim VTV2 Rau, hoa, cây cảnh
34 PHIM SẢN XUẤT NÔNG SẢN THEO TIÊU CHUẨN GLOBALGAP VIỆT NAM Phim VTV2 Các vấn đề chung. VAC
35 PHIM SẢN XUẤT TÔM BỐ MẸ CHÂN TRẮNG SẠCH BỆNH VIỆT NAM Phim VTV2 Săn bắn, nuôi trồng thủy sản
36 PHIM SẢN XUẤT NẾP THEO TIÊU CHUẨN VIETGAP VIỆT NAM Phim VTV2 Trồng trọt ngũ cốc, cây màu
37 PHIM THIẾT KẾ HẦM KHÍ SINH HỌC BIOGAS VIỆT NAM Phim VTV2
38 PHIM SINH SẢN NHÂN TẠO GIỐNG CÁ ANH VŨ VIỆT NAM Phim VTV2 Săn bắn, nuôi trồng thủy sản
39 PHIM TRỒNG VÀ CHĂM SÓC CỎ MULATO NUÔI BÒ VIỆT NAM Phim VTV2 Vật nuôi. Gia súc, gia cầm
40 PHIM TRỒNG HOA LAN HỒ ĐIỆPTHEO HƯỚNG CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM Phim VTV2 Rau, hoa, cây cảnh
41 PHIM TRỒNG HOA CÚC THEO HƯỚNG CÔNG NGHỆ CAO VIỆT NAM Phim VTV2 Rau, hoa, cây cảnh
42 PHIM TRỒNG VÀ CHĂM SÓC CÂY HỒ TIÊU THEO HƯỚNG HỮU CƠ SINH HỌC. PHẦN II VIỆT NAM Phim VTV2 Lâm nghiệp, cây ăn quả
43 PHIM TRỒNG VÀ CHĂM SÓC CÂY HỒ TIÊU THEO HƯỚNG HỮU CƠ SINH HỌC. PHẦN I VIỆT NAM Phim VTV2 Rau, hoa, cây cảnh
44 PHIM NUÔI NHÔNG CÁT VIỆT NAM Phim VTV2 Vật nuôi. Gia súc, gia cầm
45 PHIM THỨC ĂN NUÔI DÚI (KỸ THUẬT NUÔI DŨI) VIỆT NAM Phim VTV2 Vật nuôi. Gia súc, gia cầm
46 PHIM SẢN XUẤT BƯỞI KHÔNG HẠT CỦA ÔNG LÊ VĂN HOA HUYỆN CHỢ LÁCH, TỈNH BẾN TRE VIỆT NAM Phim VTV2 Vật nuôi. Gia súc, gia cầm
47 PHIM ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ ĐỂ SẢN XUẤT BỘT GIẤY TỪ THÂN CÂY NGÔ, NHÂN GIỐNG MÍT THÁI LAN VIỆT NAM Phim VTV2 Lâm nghiệp, cây ăn quả
48 PHIM VỀ RẢI VỤ TRÁI CÂY VIỆT NAM Phim VTV2 Lâm nghiệp, cây ăn quả
49 PHIM QUY TRÌNH KỸ THUẬT SINH SẢN NHÂN TẠO CHO ẾCH GIỐNG TẠI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ VIỆT NAM Phim VTV2 Săn bắn, nuôi trồng thủy sản
50 PHIM QUẢN LÝ NUÔI CÁ TRA ĐẢM BẢO AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM VIỆT NAM Phim VTV2 Săn bắn, nuôi trồng thủy sản
Trang của 19 trang | Xem Tổng 931 bản ghi tìm thấy.