TÀI LIỆU VIDEO

Lĩnh vực: Săn bắn, nuôi trồng thủy sản
Tên tài liệu: PHIM VỀ PHÒNG VÀ TRỊ MỘT SỐ BỆNH Ở CÁ KÈO NUÔI Ở BẠC LIÊU (BỆNH NHIỄM KHUẨN, BỆNH TRẮNG ĐUÔI, BỆNH ĐỤC NHỚT)
Quốc gia: VIỆT NAM
Mô tả: PHÒNG VÀ TRỊ BỆNH CHO CÁ KÈO.
Dạng tài liệu: Phim
Tác giả: BTV
Xuất bản: BẠC LIÊU, 2012.
Năm suất bản: 11/24/2012
Số trang: 45
Download tài liệu: 284139.avi