TÀI LIỆU VIDEO

Lĩnh vực: Vật nuôi. Gia súc, gia cầm
Tên tài liệu: PHIM VỀ KỸ THUẬT NUÔI RẮN MỐI Ở BẠC LIÊU
Quốc gia: VIỆT NAM
Mô tả: KỸ THUẬT NUÔI RẮN MỐII Ở BẠC LIÊU.
Dạng tài liệu: Phim
Tác giả: BTV
Xuất bản: BẠC LIÊU, 2012. - 45 phút.
Năm suất bản: 11/24/2012
Số trang: 45
Download tài liệu: 284137.avi