TÀI LIỆU VIDEO

Lĩnh vực: Săn bắn, nuôi trồng thủy sản
Tên tài liệu: PHIM VỀ KỸ THUẬT BẢO QUẢN THỦY SẢN SAU THU HOẠCH
Quốc gia: VIỆT NAM
Mô tả: KỸ THUẬT BẢO QUẢN THỦY SẢN SAU THU HOẠCH.
Dạng tài liệu: Phim
Tác giả: BTV
Xuất bản: BẠC LIÊU, 2012. - 45 phút.
Năm suất bản: 11/24/2012
Số trang: 45
Download tài liệu: 284136.avi