TÀI LIỆU VIDEO

Lĩnh vực: Các vấn đề chung. VAC
Tên tài liệu: PHIM SỬ DỤNG PHÂN HỮU CƠ CHO CÂY TRỒNG
Quốc gia: VIỆT NAM
Mô tả: SỬ DỤNG PHÂN HỮU CƠ CHO CÂY TRỒNG
Dạng tài liệu: Phim
Tác giả: VTV2
Xuất bản: HÀ NỘI, 2011. - 28 PHÚT.
Năm suất bản: 9/13/2011
Số trang: 28
Download tài liệu: 228348.mpg