TÀI LIỆU VIDEO

Lĩnh vực: Rau, hoa, cây cảnh
Tên tài liệu: PHIM XÂY DỰNG VÙNG HOA CHẤT LƯỢNG CAO Ở HÀ NỘI (TRỒNG HOA LY LY)
Quốc gia: VIỆT NAM
Mô tả: XÂY DỰNG VÙNG HOA CHẤT LƯỢNG CAO Ở HÀ NỘI (TRỒNG HOA LY LY)
Dạng tài liệu: Phim
Tác giả: VTV2
Xuất bản: HÀ NỘI, 2011. - 27 PHÚT.
Năm suất bản: 9/13/2011
Số trang: 27
Download tài liệu: 228347.mpg