TÀI LIỆU VIDEO

Lĩnh vực:
Tên tài liệu: PHIM TUỔI TRẺ THAM GIA BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
Quốc gia: VIỆT NAM
Mô tả: TUỔI TRẺ THAM GIA BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
Dạng tài liệu: Phim
Tác giả: VTV2
Xuất bản: HÀ NỘI, 2011. - 44 PHÚT.
Năm suất bản: 9/13/2011
Số trang: 44
Download tài liệu: 228344.mpg