TÀI LIỆU VIDEO

Lĩnh vực: Công nghiệp hoá chất
Tên tài liệu: PHIM TÚI NI LÔNG TỰ PHÂN HỦY
Quốc gia: VIỆT NAM
Mô tả: TÚI NI LÔNG TỰ PHÂN HỦY
Dạng tài liệu: Phim
Tác giả: VTV2
Xuất bản: HÀ NỘI, 2011. - 24 PHÚT.
Năm suất bản: 9/13/2011
Số trang: 4
Download tài liệu: 228343.mpg