TÀI LIỆU VIDEO

Lĩnh vực: Rau, hoa, cây cảnh
Tên tài liệu: PHIM TRỒNG RAU MUỐNG
Quốc gia: VIỆT NAM
Mô tả: TRỒNG RAU MUỐNG
Dạng tài liệu: Phim
Tác giả: VTV2
Xuất bản: HÀ NỘI, 2011. - 24 PHÚT.
Năm suất bản: 9/13/2011
Số trang: 16
Download tài liệu: 228342.mpg