TÀI LIỆU VIDEO

Lĩnh vực: Rau, hoa, cây cảnh
Tên tài liệu: PHIM TRỒNG RAU GIA VỊ
Quốc gia: VIỆT NAM
Mô tả: TRỒNG RAU GIA VỊ
Dạng tài liệu: Phim
Tác giả: VTV2
Xuất bản: HÀ NỘI, 2011. - 24 PHÚT.
Năm suất bản: 9/13/2011
Số trang: 24
Download tài liệu: 228341.mpg