TÀI LIỆU VIDEO

Lĩnh vực: Rau, hoa, cây cảnh
Tên tài liệu: PHIM TRỒNG RAU AN TOÀN Ở TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Quốc gia: VIỆT NAM
Mô tả: TRỒNG RAU AN TOÀN Ở TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Dạng tài liệu: Phim
Tác giả: VCTV6
Xuất bản: HÀ NỘI, 2011. - 24 PHÚT.
Năm suất bản: 9/13/2011
Số trang: 46
Download tài liệu: 228340.mpg