TÀI LIỆU VIDEO

Lĩnh vực: Trồng trọt ngũ cốc, cây màu
Tên tài liệu: PHIM TRỒNG LÚA SẠCH TRÊN ĐẤT NUÔI TÔM TẠI BẠC LIỆU
Quốc gia: VIỆT NAM
Mô tả: TRỒNG LÚA SÁCH TRÊN ĐẤT NUÔI TÔM
Dạng tài liệu: Phim
Tác giả: VTV2
Xuất bản: HÀ NỘI, 2011. - 24 PHÚT.
Năm suất bản: 9/13/2011
Số trang: 19
Download tài liệu: 228339.mpg