TÀI LIỆU VIDEO

Lĩnh vực: Lâm nghiệp, cây ăn quả
Tên tài liệu: PHIM TRỒNG CAO SU Ở MIỀN TÂY PHÚ YÊN
Quốc gia: VIỆT NAM
Mô tả: TRỒNG CAO SU Ở MIỀN TÂY PHÚ YÊN
Dạng tài liệu: Phim
Tác giả: VTV2
Xuất bản: HÀ NỘI, 2011. - 24 PHÚT.
Năm suất bản: 9/13/2011
Số trang: 24
Download tài liệu: 228338.mpg