TÀI LIỆU VIDEO

Lĩnh vực: Lâm nghiệp, cây ăn quả
Tên tài liệu: PHIM TRĨU VÀNG TRÁI CHÍN TỪ VÙNG ĐẤT CẰN CỖI (TRỒNG BƯỞI DIỄN)
Quốc gia: VIỆT NAM
Mô tả: TRĨU VÀNG TRÁI CHÍN TỪ VÙNG ĐẤT CẰN CỖI
Dạng tài liệu: Phim
Tác giả: HTV
Xuất bản: HÀ NỘI, 2011. - 4 PHÚT.
Năm suất bản: 9/13/2011
Số trang: 4
Download tài liệu: 228337.mpg