TÀI LIỆU VIDEO

Lĩnh vực: Rau, hoa, cây cảnh
Tên tài liệu: PHIM TỔ CHỨC TRỒNG NẤM Ở TỈNH SÓC TRĂNG
Quốc gia: VIỆT NAM
Mô tả: TỔ CHỨC TRỒNG NẤM
Dạng tài liệu: Phim
Tác giả: VCTV6
Xuất bản: HÀ NỘI, 2011. - 40 PHÚT.
Năm suất bản: 9/13/2011
Số trang: 40
Download tài liệu: 228336.mpg