TÀI LIỆU VIDEO

Lĩnh vực: Lâm nghiệp, cây ăn quả
Tên tài liệu: PHIM MỘT SỐ SÂU BỆNH HAI BƯỞI THANH TRÀ Ở THỪA THIÊN HUẾ
Quốc gia: VIỆT NAM
Mô tả: SÂU BỆNH HAI BƯỞI THANH TRÀ
Dạng tài liệu: Phim
Tác giả: VTV2
Xuất bản: HÀ NỘI, 2011. - 13 PHÚT.
Năm suất bản: 9/13/2011
Số trang: 13
Download tài liệu: 228334.mpg