TÀI LIỆU VIDEO

Lĩnh vực: Vật nuôi. Gia súc, gia cầm
Tên tài liệu: PHIM TIÊM VẮC XIN PHÒNG BỆNH CÚM GIA CẦM
Quốc gia: VIỆT NAM
Mô tả: TIÊM VẮC XIN PHÒNG BỆNH CÚM GIA CẦM
Dạng tài liệu: Phim
Tác giả: VCTV6
Xuất bản: HÀ NỘI, 2011. - 45 PHÚT.
Năm suất bản: 9/12/2011
Số trang: 45
Download tài liệu: 228333.mpg