TÀI LIỆU VIDEO

Lĩnh vực: Lâm nghiệp, cây ăn quả
Tên tài liệu: PHIM TỈA CÀNH VÀ TÁI TẠO TÁN TRÊN CÂY ĂN TRÁI
Quốc gia: VIỆT NAM
Mô tả: TỈA CÀNH VÀ TÁI TẠO TÁN TRÊN CÂY ĂN TRÁI
Dạng tài liệu: Phim
Tác giả: VTV2
Xuất bản: HÀ NỘI, 2011. - 26 PHÚT.
Năm suất bản: 9/12/2011
Số trang: 26
Download tài liệu: 228332.mpg