TÀI LIỆU VIDEO

Lĩnh vực: Vật nuôi. Gia súc, gia cầm
Tên tài liệu: PHIM THAO TÁC CẦN LƯU Ý KHI VẮT SỮA DÊ
Quốc gia: VIỆT NAM
Mô tả: THAO TÁC CẦN LƯU Ý KHI VẮT SỮA DÊ
Dạng tài liệu: Phim
Tác giả: VTV2
Xuất bản: HÀ NỘI, 2011. - 6 PHÚT.
Năm suất bản: 9/12/2011
Số trang: 6
Download tài liệu: 228330.mpg