TÀI LIỆU VIDEO

Lĩnh vực: Săn bắn, nuôi trồng thủy sản
Tên tài liệu: PHIM CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT VÀ NUÔI THƯƠNG PHẨM HÀU THÁI BÌNH DƯƠNG PHỤC VỤ XUẤT KHẨU
Quốc gia: VIỆT NAM
Mô tả: CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT VÀ NUÔI THƯƠNG PHẨM HÀU THÁI BÌNH DƯƠNG PHỤC VỤ XUẤT KHẨU
Dạng tài liệu: Phim
Tác giả: VTV2
Xuất bản: HÀ NỘI, 2011. - 2 PHÚT.
Năm suất bản: 9/12/2011
Số trang: 2
Download tài liệu: 228329.mpg