TÀI LIỆU VIDEO

Lĩnh vực: Công nghiệp hoá chất
Tên tài liệu: PHIM SỢI ĐŨI VÀ SẢN PHẨM TƠ LỤA
Quốc gia: VIỆT NAM
Mô tả: SỢI ĐŨI VÀ SẢN PHẨM TƠ LỤA
Dạng tài liệu: Phim
Tác giả: VCTV6
Xuất bản: HÀ NỘI, 2011. - 13 PHÚT.
Năm suất bản: 9/12/2011
Số trang: 29
Download tài liệu: 228328.mpg