TÀI LIỆU VIDEO

Lĩnh vực: Vật nuôi. Gia súc, gia cầm
Tên tài liệu: PHIM SẢN XUẤT SỮA BÒ TƯƠI ĐẢM BẢO AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM
Quốc gia: VIỆT NAM
Mô tả: SẢN XUẤT SỮA BÒ TƯƠI ĐẢM BẢO AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM
Dạng tài liệu: Phim
Tác giả: VTV2
Xuất bản: HÀ NỘI, 2011. - 13 PHÚT.
Năm suất bản: 9/12/2011
Số trang: 13
Download tài liệu: 228327.mpg