TÀI LIỆU VIDEO

Lĩnh vực: Lâm nghiệp, cây ăn quả
Tên tài liệu: PHIM SẢN XUẤT RAU QUẢ THEO TIÊU CHUẨN GLOBAL GAP
Quốc gia: VIỆT NAM
Mô tả: SẢN XUẤT RAU QUẢ THEO TIÊU CHUẨN GLOBAL GAP
Dạng tài liệu: Phim
Tác giả: VTV2
Xuất bản: HÀ NỘI, 2011. - 29 PHÚT.
Năm suất bản: 9/12/2011
Số trang: 29
Download tài liệu: 228324.mpg