TÀI LIỆU VIDEO

Lĩnh vực: Rau, hoa, cây cảnh
Tên tài liệu: PHIM SẢN XUẤT RAU HỮU CƠ
Quốc gia: VIỆT NAM
Mô tả: SẢN XUẤT RAU HỮU CƠ
Dạng tài liệu: Phim
Tác giả: VTV2
Xuất bản: HÀ NỘI, 2011. - 44 PHÚT.
Năm suất bản: 9/12/2011
Số trang: 44
Download tài liệu: 228323.mpg