TÀI LIỆU VIDEO

Lĩnh vực: Các vấn đề chung. VAC
Tên tài liệu: PHIM SẢN XUẤT NÔNG SẢN THEO TIÊU CHUẨN GLOBALGAP
Quốc gia: VIỆT NAM
Mô tả: SẢN XUẤT NÔNG SẢN THEO TIÊU CHUẨN GLOBALGAP
Dạng tài liệu: Phim
Tác giả: VTV2
Xuất bản: HÀ NỘI, 2011. - 18 PHÚT.
Năm suất bản: 9/12/2011
Số trang: 18
Download tài liệu: 228322.mpg