TÀI LIỆU VIDEO

Lĩnh vực: Săn bắn, nuôi trồng thủy sản
Tên tài liệu: PHIM SẢN XUẤT TÔM BỐ MẸ CHÂN TRẮNG SẠCH BỆNH
Quốc gia: VIỆT NAM
Mô tả: SẢN XUẤT TÔM BỐ MẸ CHÂN TRẮNG SẠCH BỆNH
Dạng tài liệu: Phim
Tác giả: VTV2
Xuất bản: HÀ NỘI, 2011. - 26 PHÚT.
Năm suất bản: 9/12/2011
Số trang: 3
Download tài liệu: 228321.mpg