TÀI LIỆU VIDEO

Lĩnh vực: Trồng trọt ngũ cốc, cây màu
Tên tài liệu: PHIM SẢN XUẤT NẾP THEO TIÊU CHUẨN VIETGAP
Quốc gia: VIỆT NAM
Mô tả: SẢN XUẤT NẾP THEO TIÊU CHUẨN VIETGAP
Dạng tài liệu: Phim
Tác giả: VTV2
Xuất bản: HÀ NỘI, 2011. - 26 PHÚT.
Năm suất bản: 9/12/2011
Số trang: 26
Download tài liệu: 228320.mpg