TÀI LIỆU VIDEO

Lĩnh vực:
Tên tài liệu: PHIM THIẾT KẾ HẦM KHÍ SINH HỌC BIOGAS
Quốc gia: VIỆT NAM
Mô tả: THIẾT KẾ HẦM KHÍ SINH HỌC BIOGAS
Dạng tài liệu: Phim
Tác giả: VTV2
Xuất bản: HÀ NỘI, 2011. - 27 PHÚT.
Năm suất bản: 9/12/2011
Số trang: 13
Download tài liệu: 228319.mpg