TÀI LIỆU VIDEO

Lĩnh vực: Săn bắn, nuôi trồng thủy sản
Tên tài liệu: PHIM SINH SẢN NHÂN TẠO GIỐNG CÁ ANH VŨ
Quốc gia: VIỆT NAM
Mô tả: SINH SẢN NHÂN TẠO GIỐNG CÁ ANH VŨ
Dạng tài liệu: Phim
Tác giả: VTV2
Xuất bản: HÀ NỘI, 2011. - 27 PHÚT.
Năm suất bản: 9/12/2011
Số trang: 1
Download tài liệu: 228318.mpg