TÀI LIỆU VIDEO

Lĩnh vực: Rau, hoa, cây cảnh
Tên tài liệu: PHIM TRỒNG HOA LAN HỒ ĐIỆPTHEO HƯỚNG CÔNG NGHIỆP
Quốc gia: VIỆT NAM
Mô tả: TRỒNG HOA LAN HỒ ĐIỆPTHEO HƯỚNG CÔNG NGHIỆP
Dạng tài liệu: Phim
Tác giả: VTV2
Xuất bản: HÀ NỘI, 2011. - 9 PHÚT.
Năm suất bản: 9/12/2011
Số trang: 9
Download tài liệu: 228316.mpg