TÀI LIỆU VIDEO

Lĩnh vực: Rau, hoa, cây cảnh
Tên tài liệu: PHIM TRỒNG HOA CÚC THEO HƯỚNG CÔNG NGHỆ CAO
Quốc gia: VIỆT NAM
Mô tả: TRỒNG HOA CÚC THEO HƯỚNG CÔNG NGHỆ CAO
Dạng tài liệu: Phim
Tác giả: VTV2
Xuất bản: HÀ NỘI, 2011. - 26 PHÚT.
Năm suất bản: 9/12/2011
Số trang: 26
Download tài liệu: 228315.mpg