TÀI LIỆU VIDEO

Lĩnh vực: Lâm nghiệp, cây ăn quả
Tên tài liệu: PHIM TRỒNG VÀ CHĂM SÓC CÂY HỒ TIÊU THEO HƯỚNG HỮU CƠ SINH HỌC. PHẦN II
Quốc gia: VIỆT NAM
Mô tả: TRỒNG VÀ CHĂM SÓC CÂY HỒ TIÊU THEO HƯỚNG HỮU CƠ SINH HỌC. PHẦN II
Dạng tài liệu: Phim
Tác giả: VTV2
Xuất bản: HÀ NỘI, 2011. - 19 PHÚT.
Năm suất bản: 9/12/2011
Số trang: 19
Download tài liệu: 228314.mpg