TÀI LIỆU VIDEO

Lĩnh vực: Rau, hoa, cây cảnh
Tên tài liệu: PHIM TRỒNG VÀ CHĂM SÓC CÂY HỒ TIÊU THEO HƯỚNG HỮU CƠ SINH HỌC. PHẦN I
Quốc gia: VIỆT NAM
Mô tả: TRỒNG VÀ CHĂM SÓC CÂY HỒ TIÊU THEO HƯỚNG HỮU CƠ. PHẦN I
Dạng tài liệu: Phim
Tác giả: VTV2
Xuất bản: HÀ NỘI, 2011. - 4 PHÚT.
Năm suất bản: 9/12/2011
Số trang: 4
Download tài liệu: 228313.mpg