TÀI LIỆU VIDEO

Lĩnh vực: Lâm nghiệp, cây ăn quả
Tên tài liệu: PHIM ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ ĐỂ SẢN XUẤT BỘT GIẤY TỪ THÂN CÂY NGÔ, NHÂN GIỐNG MÍT THÁI LAN
Quốc gia: VIỆT NAM
Mô tả: ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ ĐỂ SẢN XUẤT BỘT GIẤY TỪ THÂN CÂY NGÔ, NHÂN GIỐNG MÍT THÁI LAN
Dạng tài liệu: Phim
Tác giả: VTV2
Xuất bản: HÀ NỘI, 2011. - 15 PHÚT.
Năm suất bản: 9/12/2011
Số trang: 15
Download tài liệu: 228309.mpg