TÀI LIỆU VIDEO

Lĩnh vực: Săn bắn, nuôi trồng thủy sản
Tên tài liệu: PHIM QUY TRÌNH KỸ THUẬT SINH SẢN NHÂN TẠO CHO ẾCH GIỐNG TẠI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Quốc gia: VIỆT NAM
Mô tả: QUY TRÌNH KỸ THUẬT SINH SẢN NHÂN TẠO CHO ẾCH GIỐNG TẠI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Dạng tài liệu: Phim
Tác giả: VTV2
Xuất bản: HÀ NỘI, 2011. - 14 PHÚT.
Năm suất bản: 9/12/2011
Số trang: 14
Download tài liệu: 228307.mpg