TÀI LIỆU VIDEO

Lĩnh vực: Săn bắn, nuôi trồng thủy sản
Tên tài liệu: PHIM QUẢN LÝ NUÔI CÁ TRA ĐẢM BẢO AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM
Quốc gia: VIỆT NAM
Mô tả: QUẢN LÝ NUÔI CÁ TRA ĐẢM BẢO AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM
Dạng tài liệu: Phim
Tác giả: VTV2
Xuất bản: HÀ NỘI, 2011. - 10 PHÚT.
Năm suất bản: 9/12/2011
Số trang: 10
Download tài liệu: 228306.mpg