TÀI LIỆU SÁCH


STT Tên tài liệu Nước Dạng TL Tác giả Lĩnh vực
1 Xây dựng mô hình nuôi bào ngư theo hình thức công nghiệp Nguyễn Xuân Thu, Lê Trung Kỳ Săn bắn, nuôi trồng thủy sản
2 Xây dựng mô hình nuôi cá tầm công nghiệp Nguyễn Xuân Thu, Nguyễn Viết Thùy Săn bắn, nuôi trồng thủy sản
3 Xây dựng mô hình nuôi cá hồi vân công nghiệp Nguyễn Xuân Thu, Nguyễn Viết Thùy Săn bắn, nuôi trồng thủy sản
4 Nghiên cứu bệnh cá tầm, cá hồi Nguyễn Xuân Thu Săn bắn, nuôi trồng thủy sản
5 Nghiên cứu, đề xuất một số giải pháp phòng chống, giảm nhẹ thiệt hại do bão, áp thấp nhiệt đới và lũ lụt đối với khu vực ven biển miền trung Hội khoa học kỹ thuật biển Việt Nam Săn bắn, nuôi trồng thủy sản
6 Kết quả nghiên cứu, dự báo sóng, nước dâng và ngập lụt do bão gây ra đối với khu vực ven biển miền trung Hội khoa học kỹ thuật biển Việt Nam Săn bắn, nuôi trồng thủy sản
7 Ảnh hưởng và những thiệt hại do bão, ATNĐ và lũ lụt đối với kinh tế xã hội và cơ sở hạ tầng sản xuất thủy sản ven biển miền trung Hội khoa học kỹ thuật biển Việt Nam Săn bắn, nuôi trồng thủy sản
8 Hiện trạng kinh tế xã hội và cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất thủy sản khu vực ven biển miền trung Hội khoa học kỹ thuật biển Việt Nam Săn bắn, nuôi trồng thủy sản
9 Đặc điểm điều kiện tự nhiên, khí tượng thủy văn vùng ven biển miền trung Hội khoa học kỹ thuật biển Việt Nam Săn bắn, nuôi trồng thủy sản
10 Nghiên cứu tác động của bão và các hiện tượng kèm theo đối với hệ thống cầu cảng, khu neo đậu tầu thuyền và khu nuôi trồng thủy sản tập trung ở trung trung bộ Hội khoa học kỹ thuật biển Việt Nam Săn bắn, nuôi trồng thủy sản
11 Thiết kế hệ thống tách chất thải rắn và lọc sinh học trong hệ thống nuôi tuần hoàn Lê Trung Kỳ Săn bắn, nuôi trồng thủy sản
12 Nghiên cứu thiết kế và thuyết minh hệ thống nuôi và các thiết bị, dụng cụ nuôi bào ngư NguyễnThị Xuân Thu Săn bắn, nuôi trồng thủy sản
13 Nghiên cứu thiết kế các loại bể nuôi và hệ thống cấp thoát nước cho nuôi cá hồi, cá tầm Nguyễn Văn Nam, Phan Đăng Hùng Săn bắn, nuôi trồng thủy sản
14 Thiết minh bản thiết kế bộ khuôn sản xuất lồng nuôi bào ngư Săn bắn, nuôi trồng thủy sản
15 Nghiên cứu thiết kế hệ thống cung cấp oxy cho nuôi cá tầm công nghiệp Nguyễn Quốc Ân Săn bắn, nuôi trồng thủy sản
16 Nghiên cứu thiết kế hệ thống tách protein trong hệ thống nuôi tuần hoàn cá hồi Lê Trung Kỳ, Phan Đăng Hùng` Săn bắn, nuôi trồng thủy sản
17 Nghiên cứu thiết kế hệ thống di chuyển lồng nuôi thủy sản (Giàn cần trục nâng hạ lồng nuôi bào ngư) Đinh Chí Thành Săn bắn, nuôi trồng thủy sản
18 Báo cáo chuyên đề: Danh mục thiết bị đồng bộ cho hệ thống nuôi công nghiệp bào ngư Trương Hà Phương Săn bắn, nuôi trồng thủy sản
19 Báo cáo chuyên đề: Danh mục thiết bị đồng bộ cho hệ thống nuôi công nghiệp cá tầm Nguyễn Thị Xuân Thu Săn bắn, nuôi trồng thủy sản
20 Nghiên cứu công nghệ, hệ thống thiết bị đồng bộ nuôi các đối tượng thủy sản có giá trị kinh tế cao (Nước ngọt, lợ, mặn). Tập II Nguyễn Thị Xuân Thu Săn bắn, nuôi trồng thủy sản
21 Báo cáo chuyên đề. Phần C: Bào ngư Nguyễn Quốc Ân Săn bắn, nuôi trồng thủy sản
22 Báo cáo chuyên đề. Phần B: Cá hồi Nguyễn Quốc Ân Săn bắn, nuôi trồng thủy sản
23 Báo cáo chuyên đề. Phần A: Cá tầm Nguyễn Quốc Ân Săn bắn, nuôi trồng thủy sản
24 Bộ bản vẽ thiết kế hệ thống thiết bị nuôi cá tầm, cá hồi và bào ngư Nguyễn Thị Xuân Thu Săn bắn, nuôi trồng thủy sản
25 Quy trình công nghệ nuôi bào ngư công nghiệp trong hệ thống tuần hoàn khép kín Nguyễn Thị Xuân Thu Săn bắn, nuôi trồng thủy sản
26 Quy trình công nghệ nuôi các tầm công nghiệp trong hệ thống tuần hoàn khép kín Nguyễn Thị Xuân Thu Săn bắn, nuôi trồng thủy sản
27 Quy trình công nghệ nuôi cá trình công nghiệp trong hệ thống tuần hoàn khép kín Nguyễn Thị Xuân Thu Săn bắn, nuôi trồng thủy sản
28 Nghiên cứu công nghệ, hệ thống thiết bị đồng bộ nuôi các đối tượng thủy sản có giá trị kinh tế cao ( Nước ngọt, lợ, mặn) Nguyễn Thị Xuân Thu Săn bắn, nuôi trồng thủy sản
29 Kết luận và kiến nghị Trần Thế Mưu Săn bắn, nuôi trồng thủy sản
30 Kết quả nghiên cứu hoàn thiện công nghệ Trần Thế Mưu Săn bắn, nuôi trồng thủy sản
31 Nội dung khoa học công nghệ đã thực hiện: Mô tả sơ đồ quy trình công nghệ Trần Thế Mưu Săn bắn, nuôi trồng thủy sản
32 Mở đầu: Tính cấp thiết của đề tài Trần Thế Mưu Săn bắn, nuôi trồng thủy sản
33 Báo cáo tổng hợp kết quả khoa học dự án: Hoàn thiện công nghệ sản xuất giống và nuôi thương phẩm tu hài (Lutraria Philippinarum) Trần Thế Mưu Săn bắn, nuôi trồng thủy sản
34 Nghiên cứu xác định nguyên nhân dịch bệnh, tích lũy mầm bệnh và quy hoạch làm cho các ao nuôi tôm sú bị bỏ hoang trên các vùng sinh thái Nguyễn Đức Cự Săn bắn, nuôi trồng thủy sản
35 Nghiên cứu xác định nguyên nhân ô nhiễm và tích lũy ô nhiễm môi trường làm cho các ao nuôi tôm sú bị bỏ hoang trên các vùng sinh thái Nguyễn Đức Cự Săn bắn, nuôi trồng thủy sản
36 Điều tra khảo sát kiểm kê và đánh giá hiện trạng các ao nuôi tôm sú bị bỏ hoang toàn dải ven bờ Việt Nam Nguyễn Đức Cự Săn bắn, nuôi trồng thủy sản
37 Hiện trạng các ao nuôi tôm sú bị bỏ hoang trên các vùng sinh thái ven biển Việt Nam Nguyễn Đức Cự Săn bắn, nuôi trồng thủy sản
38 Tổng quan về vấn đề các ao nuôi tôm sú bị bỏ hoang và phương pháp nghiên cứu Nguyễn Đức Cự Săn bắn, nuôi trồng thủy sản
39 Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu khoa học đề tài: Nghiên cứu xây dựng biện pháp phục hồi các ao nuôi tôm sú bị bỏ hoang Nguyễn Đức Cụ Săn bắn, nuôi trồng thủy sản
40 Sự biến động hàm lượng lectin theo mùa của rong đỏ, Kappaphycus Alvarezii (Doty) Doty EX Silva Lê Đình Hùng; Kạni Hori; Huỳnh Quang Năng; Trần Kha Săn bắn, nuôi trồng thủy sản
41 Hàm lượng axit amin trong một số loài động vật da gai và giáp xác ở Việt Nam Đoàn Việt Bình; Nguyễn Tài Lương; Nguyễn Thị Vĩnh; Nguyễn Thị Kim Dung; Nguyễn Thị Tỵ Săn bắn, nuôi trồng thủy sản
42 Di trồng loài Kappahycus Stratium (Schmitz) Doty vào Việt Nam và nghiên cứu so sánh kết quả di trồng với loài K. Alvarezii (Doty) Doty Trần Mai Đức; Huỳnh Quang Năng; Trần Kha; Trần Quang Thái Săn bắn, nuôi trồng thủy sản
43 Hiện trạng nguồn lợi, sử dụng rong có chứa Agar ở Việt Nam và tiềm năng phát triển nuôi trồng Lê Như Hậu; Nguyễn Hữu Đại Săn bắn, nuôi trồng thủy sản
44 ảnh hưởng của thành phần nuôi cây lên sự sinh trưởng và sinh sản Docosanhexaenoic Axit (DHA) của Schizochytrium Manggrovei (B072) Phạm Thị Miền; Cornel Verduyn Săn bắn, nuôi trồng thủy sản
45 Một số kết quả tính toán nghiên cứu thử nghiệm biên độ và sự ảnh hưởng của sóng nội đến trường vận tốc âm ở vùng bỉên miền Trung Việt nam Nguyễn Bá Xuân; Trấn Văn Chung Khoa học kỹ thuật và công nghệ
46 Khả năng hấp thụ các dạng phân bón của rong câu cước - Gracilariopsis Balilinae Zhang & Xia (Gracilariales - Rhodophyta) Phạm Văn Huyên; Huỳnh Quang Năng; Trần Mai Đức / Chế biến thực phẩm
47 Nhiều thách thức trong khai thác thuỷ sản Đình Long Săn bắn, nuôi trồng thủy sản
48 Cá chình - nguồn lợi thuỷ sản có triển vọng ở đồng bằng sông Cửu Long TC Nông thôn mới Săn bắn, nuôi trồng thủy sản
49 Những thách thức trong phát triển nông thôn liên quan đến các tổ chức nông dân Lê Đức Thịnh Nông nghiệp
50 Chung tay bảo vệ sức khỏe sinh sản thanh niên Huyền Đức Y tế
Trang của 1712 trang | Xem Tổng 85556 bản ghi tìm thấy.