TÀI LIỆU SÁCH

Lĩnh vực: Săn bắn, nuôi trồng thủy sản
Tên tài liệu: Xây dựng mô hình nuôi cá tầm công nghiệp
Quốc gia:
Mô tả:
Dạng tài liệu:
Tác giả: Nguyễn Xuân Thu, Nguyễn Viết Thùy
Xuất bản:
Năm suất bản: 16/5/2014
Số trang: Tr. 1-12
Download tài liệu: Pages from HTTB nuoi thuy sanII-11.pdf