TÀI LIỆU SÁCH

Lĩnh vực: Săn bắn, nuôi trồng thủy sản
Tên tài liệu: Nghiên cứu, đề xuất một số giải pháp phòng chống, giảm nhẹ thiệt hại do bão, áp thấp nhiệt đới và lũ lụt đối với khu vực ven biển miền trung
Quốc gia:
Mô tả:
Dạng tài liệu:
Tác giả: Hội khoa học kỹ thuật biển Việt Nam
Xuất bản:
Năm suất bản: 16/5/2014
Số trang: Tr. 121-140
Download tài liệu: Tac dong cua bao va cac hien tuong kem theo05.pdf