TÀI LIỆU SÁCH

Lĩnh vực: Săn bắn, nuôi trồng thủy sản
Tên tài liệu: Kết quả nghiên cứu, dự báo sóng, nước dâng và ngập lụt do bão gây ra đối với khu vực ven biển miền trung
Quốc gia:
Mô tả:
Dạng tài liệu:
Tác giả: Hội khoa học kỹ thuật biển Việt Nam
Xuất bản:
Năm suất bản: 16/5/2014
Số trang: Tr. 101-120
Download tài liệu: Tac dong cua bao va cac hien tuong kem theo04.pdf