TÀI LIỆU SÁCH

Lĩnh vực: Săn bắn, nuôi trồng thủy sản
Tên tài liệu: Ảnh hưởng và những thiệt hại do bão, ATNĐ và lũ lụt đối với kinh tế xã hội và cơ sở hạ tầng sản xuất thủy sản ven biển miền trung
Quốc gia:
Mô tả:
Dạng tài liệu:
Tác giả: Hội khoa học kỹ thuật biển Việt Nam
Xuất bản:
Năm suất bản: 16/5/2014
Số trang: Tr. 89-100
Download tài liệu: Tac dong cua bao va cac hien tuong kem theo03.pdf