TÀI LIỆU SÁCH

Lĩnh vực: Săn bắn, nuôi trồng thủy sản
Tên tài liệu: Hiện trạng kinh tế xã hội và cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất thủy sản khu vực ven biển miền trung
Quốc gia:
Mô tả:
Dạng tài liệu:
Tác giả: Hội khoa học kỹ thuật biển Việt Nam
Xuất bản:
Năm suất bản: 16/5/2014
Số trang: Tr. 76-88
Download tài liệu: Tac dong cua bao va cac hien tuong kem theo02.pdf