TÀI LIỆU SÁCH

Lĩnh vực: Săn bắn, nuôi trồng thủy sản
Tên tài liệu: Đặc điểm điều kiện tự nhiên, khí tượng thủy văn vùng ven biển miền trung
Quốc gia:
Mô tả:
Dạng tài liệu:
Tác giả: Hội khoa học kỹ thuật biển Việt Nam
Xuất bản:
Năm suất bản: 16/5/2014
Số trang: Tr. 59-75
Download tài liệu: Tac dong cua bao va cac hien tuong kem theo01.pdf