TÀI LIỆU SÁCH

Lĩnh vực: Săn bắn, nuôi trồng thủy sản
Tên tài liệu: Nghiên cứu thiết kế và thuyết minh hệ thống nuôi và các thiết bị, dụng cụ nuôi bào ngư
Quốc gia:
Mô tả:
Dạng tài liệu:
Tác giả: NguyễnThị Xuân Thu
Xuất bản:
Năm suất bản: 16/5/2014
Số trang: Tr. 1-10
Download tài liệu: HTTB nuoi thuy sanII-08.pdf