TÀI LIỆU SÁCH

Lĩnh vực: Săn bắn, nuôi trồng thủy sản
Tên tài liệu: Nghiên cứu thiết kế các loại bể nuôi và hệ thống cấp thoát nước cho nuôi cá hồi, cá tầm
Quốc gia:
Mô tả:
Dạng tài liệu:
Tác giả: Nguyễn Văn Nam, Phan Đăng Hùng
Xuất bản:
Năm suất bản: 16/5/2014
Số trang: Tr. 1-5
Download tài liệu: HTTB nuoi thuy sanII-07.pdf