TÀI LIỆU SÁCH

Lĩnh vực: Săn bắn, nuôi trồng thủy sản
Tên tài liệu: Thiết minh bản thiết kế bộ khuôn sản xuất lồng nuôi bào ngư
Quốc gia:
Mô tả:
Dạng tài liệu:
Tác giả:
Xuất bản:
Năm suất bản: 16/5/2014
Số trang: Tr. 1-2
Download tài liệu: HTTB nuoi thuy sanII-06.pdf