TÀI LIỆU SÁCH

Lĩnh vực: Săn bắn, nuôi trồng thủy sản
Tên tài liệu: Nghiên cứu thiết kế hệ thống di chuyển lồng nuôi thủy sản (Giàn cần trục nâng hạ lồng nuôi bào ngư)
Quốc gia:
Mô tả:
Dạng tài liệu:
Tác giả: Đinh Chí Thành
Xuất bản:
Năm suất bản: 16/5/2014
Số trang: Tr. 1-4
Download tài liệu: HTTB nuoi thuy sanII-03.pdf