TÀI LIỆU SÁCH

Lĩnh vực: Săn bắn, nuôi trồng thủy sản
Tên tài liệu: Báo cáo chuyên đề: Danh mục thiết bị đồng bộ cho hệ thống nuôi công nghiệp bào ngư
Quốc gia:
Mô tả:
Dạng tài liệu:
Tác giả: Trương Hà Phương
Xuất bản:
Năm suất bản: 16/5/2014
Số trang: Tr. 1-8
Download tài liệu: HTTB nuoi thuy sanII-02.pdf