TÀI LIỆU SÁCH

Lĩnh vực: Săn bắn, nuôi trồng thủy sản
Tên tài liệu: Nghiên cứu công nghệ, hệ thống thiết bị đồng bộ nuôi các đối tượng thủy sản có giá trị kinh tế cao (Nước ngọt, lợ, mặn). Tập II
Quốc gia:
Mô tả:
Dạng tài liệu:
Tác giả: Nguyễn Thị Xuân Thu
Xuất bản:
Năm suất bản: 16/5/2014
Số trang: Tr. 1-232
Download tài liệu: HTTB nuoi thuy sanII-00.pdf