TÀI LIỆU SÁCH

Lĩnh vực: Săn bắn, nuôi trồng thủy sản
Tên tài liệu: Bộ bản vẽ thiết kế hệ thống thiết bị nuôi cá tầm, cá hồi và bào ngư
Quốc gia:
Mô tả:
Dạng tài liệu:
Tác giả: Nguyễn Thị Xuân Thu
Xuất bản:
Năm suất bản: 16/5/2014
Số trang:
Download tài liệu: HTTB nuoi thuy sanI-04.pdf